PREVENTIVNÍ PROGRAM

Ve středu 9. září byl pro žáky 6. třídy připraven program primární prevence "Startujeme", který zajišťovalo Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou.