STEZKA POZNÁNÍ KOLEM BOHDALOVA

V pátek 25. června byla pro všechny žáky školy připravena akce s názvem Stezka poznání kolem Bohdalova. Na okruhu dlouhém 4 km bylo vyznačeno 11 stanovišť, na kterých se žáci seznámili s bohdalovským erbem, významnými rodáky, historií kostelních zvonů a hrádku Pelfrýdu, pověstí o hejkalovi a dalšími zajímavými informacemi z historie Bohdalova. Stezka nebyla jen poznávací, ale také soutěžní. Žáci na stanovištích plnili úkoly, které zaznamenávali do hrací karty. Ze správně vyplněných karet proběhne slosování a vybraní výherci obdrží odměnu. (foto)