SYMBOLICKÁ ADOPCE ZVÍŘETE V ZOO JIHLAVA

V dubnu se děti z naší školy i školky zapojily do projektu jihlavské zoo s názvem Pod křídla. Děti si nejdříve hlasováním vybraly zvířátko, které by chtěly podporovat. Z nabídky zvířat jednoznačně vyhrál klokan uru. Po té se uskutečnila finanční sbírka, během které byla vybrána částka ve výši 6 931 Kč, která byla zaslána do ZOO Jihlava na podporu jeho chovu. Děti se tak na jeden rok staly adoptivními rodiči tohoto druhu. Adopční cedulku (děti ze ZŠ a MŠ Bohdalov) naleznete přímo v zoologické zahradě u adoptovaného klokánka. Děti tak mohou při svých návštěvách ZOO sledovat život a chování „svého“ klokánka.

Poděkování patří všem, kteří se do sbírky zapojili a podpořili tak chov tohoto obecně ohroženého druhu.

Více informací naleznete na zoojihlava.cz a na webových stránkách školy (zde).