TECHNICKÁ VÝUKA

 Ve čtvrtek 14. dubna žáci 9. třídy navštívili  Střední školu technickou ve Žďáře nad Sázavou, kde byla pro ně připravena technická výuka Mechatronika a automatizace. (foto)