TECHNICKÁ VÝUKA

V pondělí 27. listopadu se žáci 9. třídy zúčastnili technické výuky na VOŠ a SPŠ Ždár nad Sázavou - pracoviště Strojírenská, která byla realizována v rámci udržitelného rozvoje projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost. Tématem výuky byla Automatizace a mechatronika. Mistři odborného výcviku seznámili žáky s pojmy pneumatických a hydraulických systémů, na počítači si žáci vyzkoušeli sestavit schéma zapojení pneumotoru, ukázali si jednoduché programování PLC automatů. Výuka probíhala v odborných učebnách, kde žáci také měli možnost si na vyukovém panelu připravená schémata zapojit. (foto)