TESTOVÁNÍ ČŠI

Naše škola byla zařazena do skupiny škol, ve kterých bylo v listopadu 2019 provedeno výběrové zjišťování výsledků vzdělávání. Na naší škole byla sledovanou oblastí matematická gramotnost v 6. třídě.