TESTOVÁNÍ SCIO - TRÉNINK NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ve dnech 9. až 14. května si žáci 8. třídy zkusili napsat přijímací zkoušky nanečisto, které připravila společnost Scio. Žáci plnili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.