TESTOVÁNÍ SCIO

Ve dnech 5. - 11. dubna se žáci 5. třídy zapojili  do srovnávacího testování základních škol Stonožka 2016, které organizovala společnost SCIO. Cílem testování bylo sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí a dovedností. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.