TESTOVÁNÍ SCIO

Ve dnech 2. - 8. dubna se žáci 5. třídy zapojili do Národního testování, které organizovala společnost SCIO. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.