TESTOVÁNÍ SCIO

Ve dnech 14. - 22. května se žáci 8. třídy zapojili do projektu společnosti SCIO (Trénink na příjímací zkoušky). Žáci si on-line testováním ověřili své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.