TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ - SCIO

Ve dnech 3. - 5. listopadu se žáci 9. třídy zapojili do srovnávacího testování základních škol (Stonožka 2015), které organizovala společnost SCIO. Cílem testování bylo sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.