TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

V termínu od 9. do 26. května provedla ČŠI elektronické výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ. Na naší škole proběhlo testování u žáků 9. třídy, kteří prověřili své znalosti z českého jazyka, anglického jazyka a ochrany v rizikových situacích.