TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ

Ve dnech 24.–26. května se žáci 8. třídy zapojili do projektu společnosti SCIO s názvem Trénink na příjímací zkoušky. Žáci si online testováním ověřili své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.