TONDA OBAL NA CESTÁCH

Ve čtvrtek 10. března naši školu  navštívila lektorka výukového programu firmy EKO-KOM s názvem "Tonda Obal na cestách". Jednalo se o vzdělávací program o třídění odpadu, jenž absolvovali žáci 1. až 5. třídy. Jednu vyučovací hodinu tak strávili povídáním o třídění, recyklaci odpadů a výrobcích z nich. Měli možnost aktivně si vyzkoušet třídění a zhlédnout několik krátkých filmů o způsobu recyklace, spalování odpadů a skládkách. (foto)