TŘÍDÍME ODPAD

Celoškolní akce, kdy se žáci učili třídit odpad na škole (plasty, papír) - 5/2008