TŘÍDÍME ODPAD

Celoroční projekt, žáci třídí papír, plasty, baterie, drobná elektrozařízení, zároveň v Mš probíhá Akce hliník (třídění a sběr hliníku) - 9/2008