TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

V úterý 20. 4. a ve středu 21. 4. se vždy od 15:00 do 17:00 hod. uskuteční třídní schůzky za 3. čtvrtletí s jednotlivými vyučujícími, které se budou vzhledem k epidemiologické situaci konat online v prostředí Teams. Od pátku 16. dubna bude na webových stránkách školy spuštěn rezervační systém pro rezervaci termínu individuální schůzky s vyučujícím, kde bude také zveřejněn návod k rezervaci a bližší informace o přístupu do online schůzky.