UKONČENÍ 1. POLOLETÍ

Ve čtvrtek 28. ledna bude ukončeno 1. pololetí školního roku 2020/2021 vydáním výpisu vysvědčení. Žákům 1. a 2. třídy bude výpis předán ve čtvrtek 28. ledna ve škole. Žáci 3.–9. třídy dostanou výpis vysvědčení nejpozději třetí vyučovací den poté, kdy bude opět možná osobní přítomnost žáků ve školách. Třídní učitelé sdělí obsah výpisu vysvědčení těmto žákům a jejich zákonným zástupcům elektronicky dne 28. ledna.

V pátek 29. ledna mají děti pololetní prázdniny, na které navazují od 1. února do 7. února  jarní prázdniny.

Způsob výuky od pondělí 8. února bude upřesněn na základě vývoje epidemiologické situace a informací MŠMT.