UKONČENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ

Posledním květnovým dnem byla ukončena řada zájmových kroužků, které mohly děti během školního roku navštěvovat. Děti navštěvovaly kroužky hudební, taneční, sportovní, kroužek hasičský, přírodovědný, chovatelský aj. Děti z vyšších ročníků měli i tento školní rok možnost navštěvovat technické kroužky na SŠT ve Žďáře n. S., které vedli mistři odborného výcviku této školy. (foto)