UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 1. 3. 2021

Od pondělí 1. března 2021 dochází podle nařízení vlády ČR k uzavření školy. Žáci 1. a 2. třídy přechází na distanční výuku, která bude probíhat prostřednictvím aplikace Teams. Podrobnější informace obdrží rodiče od třídních učitelů.

Žáci 3. až 9. třídy pokračují dále v distančním vzdělávání jako doposud.

V týdnu od 1. 3. do 21. 3. bude školní jídelna uzavřena.

Podle nových pravidel již škola nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému. On-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné zde. Informace o ošetřovném jsou k dispozici zde