VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ - ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

Ve středu 21. prosince si žáci základní školy připravili vánoční program plný písniček a scének pod názvem Zpívání u stromečku, který se letos konal již po čtrnácté. Program zahájily žáci 8. a 9. třídy s písní Jsou svátky. Před zcela zaplněným hledištěm dále vystoupily se svým programem jednotlivé třídy, kdy děti recitovaly, zpívaly koledy, tancovaly a zahrály řadu pěkných a vtipných scének. Předvánoční odpoledne bylo zakončeno sborovým zpěvem koled. Věříme, že děti svým vystoupením potěšily všechny přítomné a navodily opravdovou vánoční náladu. (foto)