VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ PRO SENIORY

V průběhu března se naše škola aktivně zapojila do projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ s názvem Velikonoční přání pro seniory. Do tvorby velikonočních přáníček se zapojili žáci z 1. až 5. třídy, kteří vyrobili více než 50 přání, které budou předány seniorům Domu klidného stáří a Seniorpensionu ve Žďáře nad Sázavou. Cílem této aktivity bylo podpořit mezigenerační vztahy a solidaritu, zvýšit úctu a pochopení ke starším lidem. Všem dětem za vyrobená přání děkujeme a věříme, že všechny obdarované moc potěší. (foto přáníček)