VELIKONOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU

Ve středu 28. března se naši sportovci zúčastnili Velikonočního florbalového turnaje, který se konal na ZŠ ve Velké Losenici. Své síly poměřilo celkem 7 týmů: Velká Losenice, Česká Bělá, Bohdalov (vždy po dvou týmech) a jeden tým z Nížkova. Turnaj zaslouženě vyhráli florbalisté z Velké Losenice. Naši chlapci obsadili 4. a 5. místo. (výsledky) (foto)