VĚNUJ MOBIL

Naše škola se každoročně zapojuje do kampaně Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Na konci ledna bylo odevzdáno celkem 22 ks mobilů. Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili.