VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže škol ve sběru papíru a hliníku, kterou organizuje společnost AVE Vysočina. V školním roce 2017/2018 děti ze základní školy a mateřské školy odevzdaly 22 432 kg sběrového papíru a 69 kg hliníku. V této okresní soutěži naše škola získala v kategorii papír pěkné 4. místo. Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům za jejich přístup k třídění odpadů a ekologické chování. (výsledky)