VÝLET - 6. TŘÍDA

V úterý 2. června navštívili žáci 6.třídy v rámci školního vlastivědného zájezdu jedno z našich nejhezčích historických měst Kutnou Horu. Prohlédli si unikátní kostnici v hřbitovní kapli  Všech svatých, gotický chrám sv. P. Barbory a další památky. V Českém muzeu stříbra si na vlastní kůži vyzkoušeli, v jakých podmínkách pracovali horníci při dolování stříbra, a seznámili se se středověkou technologií dobývání a zpracování stříbrné rudy. V programu nechyběla ani návštěva nejdelší bobové dráhy u nás, dlouhé více než 1,5 km.