VÝLET DO EDENU

Ve středu 7. června jela 2. a 3. třída na školní výlet do zábavného a poznávacího parku EDEN v Bystřici nad Pernštejnem. Děti se nejdříve povozily na koních v jízdárně, pak navštívily Panský dům, Horáckou vesnici i dětské hřiště. Seznámily se s některými tradičními řemesly i s životem správce statku 19. století. Počasí bylo příjemné a všem se výlet líbil. (foto)