VÝLET NA MACOCHU

V pátek 24. června za krásného slunečného počasí děti z 1. až 3. třídy podnikly výlet do Moravského krasu. Navštívily propast Macochu, lodičkou projely i prošly Punkevní jeskyně s krásnou krápníkovou výzdobou. Velkým zážitkem byla také jízda lanovkou k horní vyhlídce na Macochu. ( foto )