VÝROBA ČARODĚJNIC

Žáci na 1. stupni se během celého týdne věnovali tematice „pálení čarodějnic“. V hodinách českého jazyka se seznámili s historií a přetrvávajícími zvyky. Ve výtvarné výchově vytvořili čarodějnice různými výtvarnými technikami. V pracovních činnostech vznikly čarodějnice z citronového těsta, dýní, látek a provázků. Některé děti si čarodějnice odnesly domů, aby je v neděli mohly spálit. (foto)