VÝTVARNÁ SOUTĚŽ DRAK

Během podzimu probíhala na prvním stupni výtvarná soutěž DRAK, při níž děti vyráběly, malovaly, lepily, zdobily své draky. I když byla soutěž přerušena uzavřením školy, přesto děti po návratu do školy přinesly moc hezké výrobky. Soutěže se zúčastnilo 16 dětí, které byly odměněny sladkou odměnou s překvapením. (foto)