VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Ve středu  30. září se žáci 4. třídy zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou. Nejdřívě absolvovali teoretickou výuku: dopravní značky, pravidla silničního provozu, situace na křižovatkách aj. Pak na dopravním hřišti nacvičovali chůzi ve skupině, pohyb chodce i cyklisty v silničním provozu, řešili přednost na křižovatce. Výukový kurz bude pokračovat na jaře, kdy bude zakončen testem a obdržením průkazu cyklisty. (foto)