VZÁCNÁ "NÁVŠTĚVA"

V pondělí 16. května si žáci 3. třídy v rámci prvouky  názorně zopakovali poznatky o živé přírodě. (foto)