EXKURZE 7. TŘÍDY DO PRAHY

3. října jsme vyrazili vlakem za pražskými památkami. Nejdříve jsme lanovkou vyjeli na Petřín a společně zdolali všech 299 schodů rozhledny. Výhled na město byl opravdu hezký. Poté jsme úspěšně prošli tamějším zrcadlovým bludištěm, nikdo se naštěstí neztratil. Naše další cesta vedla přes Loretánské náměstí k Pražskému hradu. Zde jsme si prošli chrám svatého Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, kde jsme obdivovali repliky korunovačních klenotů, dále Zlatou uličku a baziliku sv. Jiří. Stihli jsme také atraktivní ceremoniál výměny stráží. Příjemná byla též procházka zahradami, odkud jsme měli Prahu jako na dlani. Z Hradu jsme pokračovali na Karlův most a Staroměstské náměstí, jen je škoda, že jsme nepřišli v celou hodinu a neviděli odbíjení orloje, který byl nedávno nově zrestaurován. Kolem Prašné brány a Obecního domu jsme došli na občerstvení do Palladia, na což se někteří žáci těšili z celé Prahy úplně nejvíc. Poté už jsme prošli ulicí Na Příkopech a Václavským náměstím nahoru, kde jsme se zastavili pod sochou svatého Václava a mohli jsme si prohlédnout nově opravenou historickou budovu Národní ho muzea. Za celý den jsme ušli asi 8 kilometrů, ale počasí nám přálo. Exkurze se vydařila a doufejme, že si z ní žáci odnesli nejen gurmánské zážitky, ale také spoustu informací. (foto)