ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vzhledem ke stavající situaci a zvýšeným hygienickým a protiepidemickým opatřením neproběhne 1. září tradiční slavnostní zahájení nového školního roku v kulturním domě, ale uskuteční se v 7:30 hod. ve škole v jednotlivých třídách. Konec vyučování pro 2.–5. třídu bude v 8:30 hod., 6.–9. třídu v 9:30 hod.

Při příchodu do školy se od žáků nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti a ani nošení roušek.

Na konci minulého školního roku neproběhlo tradiční společné fotografování tříd, proto se třídy vyfotí během dopoledně hned 1. září.