ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Ve čtvrtek 19. dubna se ve škole uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. (foto)