ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

V úterý 22. ledna se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády, do které se zapojilo 15 dětí z 6.–9. třídy. Nejmladší kategorii jednoznačně vyhrála T. Chmelíková. V kategorii 7. třída si nejlépe vedla V. Vildová a kategorii 8.–9. třída vyhrál J. Janošťák. Gratulujeme.