ŽIVOT VE ŠKOLE - DOTAZNÍKOVÝ PROJEKT

Ve dnech 3.–5. listopadu se žáci 7., 8. a 9. třídy zapojili online do celostátního dotazníkového šetření s názvem Život ve škole 2020. Jedná se o projekt Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci realizace výzkumu Život ve škole. Cílem projektu je získat spolehlivé informace o proměnách různých hodnotových postojů žáků základních škol a gymnázií. Dotazníkové šetření bylo anonymní a data budou vyhodnocována nejníže na úrovni krajů.