ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

Ve středu 19. prosince si žáci základní školy připravili tradiční vánoční vystoupení Zpívání u stromečku. Program děti zahájily pohádkovým muzikálem O dvanácti měsíčkách, dále následovala serie latinskoamerických tanců. Před zcela zaplněným hledištěm vystoupily se svým programem jednotlivé třídy, kdy děti recitovaly, zpívaly koledy a tancovaly. Věříme, že děti svým vystoupením potěšily všechny přítomné a navodily opravdovou vánoční náladu. (foto)