ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

Ve středu 18. prosince si žáci základní školy připravili tradiční vánoční vystoupení Zpívání u stromečku, které se poprvé uskutečnilo v kulturním domě. Byl to již sedmnáctý ročník, tentokrát navíc doplněný fotogalerií z minulých let. Před zcela zaplněným hledištěm vystoupily se svým programem jednotlivé třídy, kdy děti recitovaly, zpívaly koledy, tancovaly a zahrály řadu pěkných a vtipných scének. Věříme, že děti svým vystoupením potěšily všechny přítomné a navodily opravdovou vánoční náladu. (foto)