PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

PARTNERSKÁ ŠKOLA:

Naší dlouholetou zahraniční partnerskou školou je Gimnazjum im. Jana Pawla II. (Stare Oborzyska, Polsko), se kterou každoročně spolupracujeme. Jeden školní rok cestujeme do Polska my a v dalším roce na oplátku hostíme polskou skupinu u nás. Dětem se tak otvírá možnost navštívit cizí zemi, dorozumět se anglicky a německy, najít nové kamarády, dovědět se spoustu zajímavého o životě, zvycích, kultuře v zahraničí.

Bližší informace o škole zde.

RECYKLOHRANÍ:

Od roku 2008  je naše škola zapojena do celostátního vzdělávacího projektu Recyklohraní, který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních, spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií, drobného vysloužilého elektrozařízení a laserových tonerů či inkoustových cartridgí. Více o projektu naleznete zde.

EKOLAMP:

Od roku 2010 je naše škola zapojena do recyklačního programu společnosti Ekolamp  "Sbíráme zářivky, pěstujeme lepší životní prostředí". Jsme místem zpětného odběru světelných zdrojů. Více naleznete zde.

MLÉKO DO ŠKOL:

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Dotované neochucené mléko bude dodáváno do školy automaticky dle počtu odebírajících žáků, a to ZDARMA, min. 2x měsíčně.

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL:

Naše škola i tento školní rok je zapojena do projektu "Ovoce a zelenina do škol". Děti 1. - 9. třídy dostanou každý týden ovoce, zeleninu příp. ovocný nápoj. 

ZDRAVÉ ZUBY:

Do tohoto celoplošného výukového programu péče o chrup jsou zapojeny všechny děti na 1.stupni. V průběhu školního roku jsou žáci různými formami seznamováni se základními hygienickými návyky a péčí o zdravý chrup. Více o projektu naleznete zde.

PROJEKT E-BEZPEČÍ:

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Více o projektu naleznete zde.

ŠKOLNÍ DESETIBOJ:

Tento celoroční sportovní projekt spočívá v plnění 10 disciplín, které absolvují žáci 6. - 9. třídy v rámci hodin tělesné výchovy. Cílem tohoto projektu je motivovat děti ke zlepšování vlastních výkonů a zvyšování fyzické zdatnosti.

ŠKOLNÍ PĚTIBOJ:

Tento celoroční sportovní projekt spočívá v plnění 5 disciplín, které absolvují žáci 1. - 5. třídy v rámci hodin tělesné výchovy. Cílem tohoto projektu je motivovat děti ke zlepšování vlastních výkonů a zvyšování fyzické zdatnosti.

OVOV:

Odznak všestrannosti olympiských vítězů: Žáci plní v rámci tohoto celorepublikového projektu deset disciplín. Na základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.

HODINA POHYBU NAVÍC:

Pilotní program MŠMT Hodina pohybu navíc je určen žákům 1. až 3. třídy základních škol případně se mohou zapojit i žáci 4. nebo 5. tříd navštěvující školní družinu. Cílem je motivovat žáky k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.

PROJEKT KROKUS:

Naše škola se v těchto dnech zapojila do mezinárodního projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI)  s Oddělením pro spolupráci a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na mnoha školách se z něj stal dlouhodobý projekt. HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Více o projektu na www.hetireland.org

UKONČENÉ PROJEKTY

Vaření a původ potravin jako součást řízených aktivit v mimoškolních zařízeních:

Projekt Terezy Šmirausové

Cílem projektu bylo seznámit děti s jednoduchými recepty a podpořit v nich zájem o práci v kuchyni, která rozvíjí jemnou motoriku a smyslové vnímání. Zároveň je také seznámit s původem potravin, s procesem jejich výroby a s podporou lokálních výrobců. Dalším cílem byla osvěta v oblasti zdravé výživy, seznámit se s jednotlivými složkami potravy, které nám přinášejí zdravotní benefity. Projekt měl také dětem připomenout české tradice - pečení velikonočních perníčků.
První aktivita Ovoce v kuchyni se uskutečnila 9. 3. 2017 a měla děti seznámit s jednotlivými druhy ovoce a vitaminy, které obsahují. Žáci vyráběli ovocné špízy.
Při druhé aktivitě Byliny a koření v kuchyni (14. 3. 2017) děti vyráběly bylinkové pomazánky a dozvěděly se více o vzhledu a pěstování bylinek pomocí praktických ukázek- květináče s bylinkami, pěstování řeřichy.
Třetí aktivita se jmenovala Obiloviny v kuchyni (16. 3. 2017), děti se při ní učily pracovat s moukou, těstem a vyráběly vlastní pizzu.
Čtvrtá aktivita Mléčné výrobky a vejce v kuchyni (21.3. 2017) se zaměřovala na seznámení dětí s jednotlivými mléčnými výrobky a jejich výrobou. Produktem této aktivity byly muffiny s tvarohovým krémem, v bezlepkové i běžné variantě.
Pátá aktivita Povídání o medu (28. a 30. 3. 2017), měla děti seznámit s výrobou a zdobením medových perníčků s velikonočními motivy a s včelařstvím. ( foto )

 EU PENÍZE ŠKOLÁM: 

Naše škola se zapojila do celostátního projektu EU Peníze školám, který na naší škole probíhal v období 1. 12. 2012 - 31. 5. 2015. Podrobnější informace o tomto projektu naleznete zde.

Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost:

Naše škola byla v letech 2013 - 2015 zapojena do projektu, který realizovala Střední škola technická ze Žďáře n. S. pod názvem Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost. Jednalo se o projekt, jehož cílem bylo podpořit zájem žáků o technické obory. V rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ byly realizovány kroužky pro žáky ze 6. až 9. třídy. Povinná výuka pro žáky základních škol (6. - 9. tř.), která byla také realizována na SŠT Žďár n. S. a byla zaměřena na tyto oblasti: Ruční zpracování dřeva, Ruční zpracování kovů, Elektromontážní práce, Mechatronika a automatizace.

PROJEKT COMENIUS:

Do projektu partnerství škol Comenius byla naše škola zapojena v letech 11/2007 - 6/2009. Partnerskou zahraniční školou bylo Gimnazjum im. Jana Pawla II. w Starych Oborzyskach z Polska. Název projektu "Můj rodný kraj - včera a dnes". Více o projektu naleznete zde.

Pilotní škola (EPIS) v rámci projektu NIQES:

V roce 2014 naše škola pilotovala elektronické systémy (EPIS), které relizovala ČŠI v rámci projektu NIQES.

Spolupráce s  s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Brno:

S Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Brno naše škola spolupracovala v letech 2011 - 2012. Bližší informace naleznete zde.

EKO ZOO:

Žáci naší školy se zapojili do projektu EKO - ZOO. Jednalo se o vytvoření Největší zoologické zahrady na Internetu. Děti vytvářely zvířata (ptáky, savce, plaze aj.) z víček od PET lahví. Naše škola získala certifikát o podílení se na českém rekordu v této soutěži. (15. 2. 2011)

KORÁLKY DO DÁLKY:

Do tohoto projektu se naše škola zapojila na jaře roku 2012. Jednalo se o projekt podporovaný Agenturou Dobrý den z Pelhřimova a zaštítěným občanským sdružením Bwindi Orphans.