EKOAKTIVITY

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

Ve čtvrtek 18. října se na naší škole uskutečnil již tradiční sběr papíru a hliníku, do kterého se zapojilo 85 dětí školy (tj. 59 % dětí). Dětí za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 8 tun papíru a lepenky a 61 kg hliníku. Vítezem školní soutěže ve sběru papíru se stala M. Sommerová (491 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila E. Sommerová (12 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i žákům 8. a 9. třídy, kteří nosili papír do kontejnerů. (výsledky papírhliník) (foto)

SBĚR BYLIN A KŮRY

Sběr bylin a kůry vstupuje do zimní části soutěže, kdy sbíráme už jen pomerančovou a citronovou kůru. Usušenou kůru noste do školy (sborovna - 1. patro), uveďte jméno žáka, případně váhu donesené kůry. Vyhodnocení Soutěže ve sběru bylin a a kůry za rok 2018 proběhne 31. 1. 2019.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže škol ve sběru papíru a hliníku, kterou organizuje společnost AVE Vysočina. V školním roce 2017/2018 děti ze základní školy a mateřské školy odevzdaly 22 432 kg sběrového papíru a 69 kg hliníku. V této okresní soutěži naše škola získala v kategorii papír pěkné 4. místo. Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům za jejich přístup k třídění odpadů a ekologické chování. (výsledky)

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2017

Z certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola odevzdala v loňském roce 394 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 9,07 MWh elektřiny, 618,54 litrů ropy, 35,16 m3 vody a 0,19 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,71 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,22 tun. Tzn, že úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 471 sprchování a úspora takového možství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 9 096 km v běžném osobním automobilu.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

SOUTĚŽ VE SBĚRU BYLIN

Soutěž ve sběru léčivých bylin a pomerančové kůry vstupuje do jarní části, kdy už je možné venku nasbírat řadu bylinek. Usušené byliny noste do školy (sborovna - 1. patro), uveďte jméno žáka, případně váhu usušených bylin. Do soutěže se mohou zapojit všechny děti naší školy. Nejlepší sběrači a sběračky za rok 2018 budou odměněni.
Seznam bylin naleznete zde.
Pravidla pro sběr:
- bylinky sbíráme za suchého počasí
- sbíráme z míst, která jsou dostatečně vzdálená od prašných silnic
- na sběr používáme plátěné pytle, košík atd. a co nejdříve rozložíme k sušení, aby nedošlo k zapaření
sušíme ve stínu v tenké vrstvě, v dobře větrané místnosti.

JARNÍ SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

V úterý 24. dubna se na naší škole uskutečnil jarní sběr papíru a hliníku. Spousta dětí za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 6,8 tun papíru a lepenky a 53 kg hliníku. Vítezem školní soutěže ve sběru papíru se stala L. Rychtecká  (420 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila D. Dočekalová (7,5 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i žákům 9. třídy, kteří nanosili veškerý papír do kontejnerů.

VĚNUJ MOBIL

Naše škola se každoročně zapojuje do kampaně Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Na konci ledna bylo odevzdáno celkem 22 ks mobilů. Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili.

JAK JSME SBÍRALI BATERIE A ELEKTROZAŘÍZENÍ

V podzimních měsících proběhl odvoz nashromážděného drobného elektrozařízení a baterií. Firmě Asekol jsme odevzdali 228 kg drobného elektrozařízení a firmě Ecobat jsme předali 20 kg baterií. Škola žáky vzdělává v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoňuje jim odevzdávat do specializovaných nádob nejen baterie a elektrozařízení, ale také zářivky a světelné zdroje, prázdné tonery (cartridge) a použitý olej. 


Záznamy: 1 - 8 ze 74
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

Malá sběrná nádoba a další nádoby na baterie, tonery, elektro jsou umístěny na chodbě vedle dveří školníka. 

Instrukce ke sběru světelných zdrojů

SBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích paní školnici.

informační leták

SBĚR VÍČEK Z PET LAHVÍ

Od ledna 2017 sbíráme víčka z PET lahví pro čtyřletého Vojtíška, který se narodil s cytomegalovirovou infekcí. Peníze za víčka budou použity na léčebný pobyt v lázních Klimkovice.

 informační leták