EKOAKTIVITY

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU BYLIN KŮRY

Sběr léčivých bylin na naší škole probíhá v jarních a letních měsících a v zimní části roku žáci nosí usušenou pomerančovou a citrónovou kůru. Soutěž ve sběru bylin a kůry probíhá celý kalendářní rok a její vyhodnocení se děje vždy při slavnostním ukončení 1. pololetí. Nejlepším sběračem bylin a kůry za rok 2018 se stala L. Rychtecká, druhé místo získala D. Dočekalová a třetí J. Janošťák. Gratulujeme.

EKOSOUTĚŽ

V druhé polovině ledna byla pro žáky 2. stupně připravena vědomostní soutěž s ekologickou tématikou. Otázky z oblasti třídění odpadů a ochrany přírody nejlépe zvládl žák 8. třídy M. Filip, druhé místo obsadila T. Chmelíková a třetí místo M. Šustr. Gratulujeme.

BATERKOŽROUTI

V lednu 2019 v rámci programu Recyklohraní se děti z 1.–5. třídy zapojily do kreativního úkolu s názvem Vytvořte Baterkožrouta. Mladší žáci podlé své fantazie Baterkožrouta namalovaly a ti starší vyráběli sběrné nádoby na použité baterie z různých materiálů. Výstavu moc hezkých obrázků a naprosto jedinečných Baterkožroutů naleznete zde

AKCE VĚNUJ MOBIL

Naše škola se každoročně zapojuje do sběrové akce Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Během ledna 2019 bylo odevzdáno celkem 40 ks mobilů. Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili.

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

V podzimních měsících proběhl odvoz nashromážděného elektrozařízení,kdy fimě Asekol jsme odevzdali 148 kg drobného elektrozařízení.

PROGRAM TONDA OBAL NA CESTÁCH

V úterý 27. listopadu naši školu opět navštívila lektorka EKO-KOMu s výukovým programem Tonda Obal na cestách. Každá třída z 1. až 6. ročníku strávila jednu hodinu povídáním o recyklaci odpadů a možnostech dalšího zpracování. Aktivně si vyzkoušeli třídění odpadů do barevných kontejnerů, shlédli  několik krátkých filmů z prostředí dalšího zpracování odpadů i jejich skladování. (foto)

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

Ve čtvrtek 18. října se na naší škole uskutečnil již tradiční sběr papíru a hliníku, do kterého se zapojilo 85 dětí školy (tj. 59 % dětí). Dětí za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 8 tun papíru a lepenky a 61 kg hliníku. Vítezem školní soutěže ve sběru papíru se stala M. Sommerová (491 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila E. Sommerová (12 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i žákům 8. a 9. třídy, kteří nosili papír do kontejnerů. (výsledky papírhliník) (foto)

SBĚR BYLIN A KŮRY

Sběr bylin a kůry vstupuje do zimní části soutěže, kdy sbíráme už jen pomerančovou a citronovou kůru. Usušenou kůru noste do školy (sborovna - 1. patro), uveďte jméno žáka, případně váhu donesené kůry. Vyhodnocení Soutěže ve sběru bylin a a kůry za rok 2018 proběhne 31. 1. 2019.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže škol ve sběru papíru a hliníku, kterou organizuje společnost AVE Vysočina. V školním roce 2017/2018 děti ze základní školy a mateřské školy odevzdaly 22 432 kg sběrového papíru a 69 kg hliníku. V této okresní soutěži naše škola získala v kategorii papír pěkné 4. místo. Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům za jejich přístup k třídění odpadů a ekologické chování. (výsledky)

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2017

Z certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola odevzdala v loňském roce 394 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 9,07 MWh elektřiny, 618,54 litrů ropy, 35,16 m3 vody a 0,19 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,71 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,22 tun. Tzn, že úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 471 sprchování a úspora takového možství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 9 096 km v běžném osobním automobilu.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.


Záznamy: 1 - 10 ze 80
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

Malá sběrná nádoba a další nádoby na baterie, tonery, elektro jsou umístěny na chodbě vedle dveří školníka. 

Instrukce ke sběru světelných zdrojů

SBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích paní školnici.

informační leták