EKOAKTIVITY

SBĚR POUŽITÉHO OLEJE

Na začátku června jsme předali společnosti Fritex 97 kg použitého kuchyňského oleje. 

JARNÍ SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

Ve čtvrtek 3. června 2021 se na naší škole uskutečnil již tradiční sběr starého papíru a hliníku. Děti přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 4 420 kg papíru a 133 kg hliníku. Vítězem školní soutěže ve sběru papíru se stala Aneta Kolářová ze 4. třídy (500 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila Denisa Chalupová z 6. třídy (20,6 kg). Poděkování patří všem dětem a rodičům, kteří se do akce zapojili a také žákům, kteří pomáhali s nakládáním veškerého papíru a hliníku do kontejneru. (výsledky papíruvýsledky hliníku) (foto)

DIPLOM ZA SBĚR BATERIÍ

Naše škola se zapojila do jarní sběrové kampaně, ve které jsme v rámci projektu Recyklohraní odevzdali 24 kg vybitých baterií. Společně s dalšími 176 školami z celé republiky bylo vysbíráno 8 498 kg baterií, což představuje přibližně 340 000 kusů baterií. Pokud bychom všechny tyto baterie položily vedle sebe, tak dosáhnou délky 7 km!!

Děkujeme všem za zodpovědný přístup v třídění odpadů. Diplom s poděkováním zde.

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

Při příležitosti Dne Země se někteří žáci naší školy zapojili do dobrovolné akce v úklidu přírody a prostranství podél silnic, která byla vyhlášena naší školou na dny 21. až 25. dubna 2021 pod názvem Čistá Vysočina. Řadě žáků nebyl lhostejný nepořádek v přírodě a s nadšením se pustili do úklidu odpadků podél silnic směrem k Chroustovu, Starému Telečkovu, Rudolci a Pokojovu. Děkujeme všem dobrovolníkům, kterým záleží na čisté krajině a zapojili se do této tradiční akce.

OSVĚDČENÍ ZA SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Díky šikovným žákům se může naše škola pochlubit také sběrem vysloužilého drobného elektra o hmotnosti 300 kg. Konkrétní přínos žáků vyčísluje získané Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které jsme v březnu získali. Vyplývá z něj, že díky našemu přístupu došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 3,6 tun a nebylo nutné vytěžit 176 litrů ropy. Došlo také k úspoře 1 810 kWh energie, což je přibližně stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1 811krát. Podařilo se recyklovat 173 kg železa, které by se dalo použít pro výrobu 8 ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se získalo 6 kg mědi a 7 kg hliníku. (osvědčení)
Velké poděkování patří všem, kteří zodpovědně třídí a tím šetří přírodu a její zdroje, přispívají k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

OSVĚDČENÍ ZA SBĚR BATERIÍ

Naše škola se pravidelně zapojuje do různých ekologických aktivit, z nichž jednou je sběr baterií. Za rok 2020 jsme k recyklaci odevzdali celkem 79 kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 51 kg kovonosných druhotných surovin. Šetříme tím zdroje nerostných surovin a zároveň tyto baterie neskončily na skládkách, kde by se z nich uvolňovaly škodlivé látky znečišťující ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Osvědčení o přínosu pro životní prostředí si můžete prohlédnout zde. Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIÍ

V rámci celorepublikového programu Recyklohraní a při příležitosti Mezinárodního dne elektroodpadů se naše škola v listopadu 2020 zapojila do podzimní kampaně se soutěží ve sběru elektrospotřebičů a baterií. Naši žáci odevzdali ke zpětnému odběru více než 200 kg drobného elektrozařízení a 20 kg baterií. 

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

Ve čtvrtek 8. října 2020 se na naší škole uskutečnil již tradičně sběr starého papíru a hliníku, do kterého se zapojilo 56 žáků školy. Děti za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 6 460 kg papíru a 230 kg hliníku. Vítězem školní soutěže ve sběru papíru se stala Aneta Kolářová ze 4. třídy (840 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila Eliška Rychtecká z 2. třídy (26,2 kg). Pochvalu si zaslouží žáci 9. třídy, kteří pomáhali s nakládáním veškerého papíru i hliníku do kontejneru. Poděkování patří také všem dětem i rodičům, kteří se do akce zapojili a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí.
(výsledky papíruvýsledky hliníku) (foto)

SBĚR BYLIN A KŮRY

Soutěž ve sběru léčivých bylin a pomerančové kůry vstupuje do jarní části, kdy už je možné venku nasbírat řadu bylinek. Usušené byliny můžete zanést do školy, uveďte jméno žáka, případně váhu usušených bylin. Do soutěže se mohou zapojit všechny děti naší školy. Nejlepší sběrači a sběračky za rok 2020 budou odměněni.
Seznam bylin naleznete zde.
Pravidla pro sběr:
- bylinky sbíráme za suchého počasí
- sbíráme z míst, která jsou dostatečně vzdálená od prašných silnic
- na sběr používáme plátěné pytle, košík atd. a co nejdříve rozložíme k sušení, aby nedošlo k zapaření
- sušíme ve stínu v tenké vrstvě, v dobře větrané místnosti.

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

V úterý 22. října 2019 se na naší škole uskutečnil již tradiční sběr papíru a hliníku, do kterého se zapojilo 73 dětí školy. Dětí za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 8 tun papíru a lepenky a 87 kg hliníku. Vítezem školní soutěže ve sběru papíru se stal M. Pokorný (800 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila E. Sommerová (15,7 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i žákům 9. třídy, kteří naložili veškerý papír do kontejnerů. (výsledky papír) (výsledky hliník)  (foto


Záznamy: 1 - 10 ze 92
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

Malá sběrná nádoba a další nádoby na baterie, tonery, elektro jsou umístěny na chodbě vedle dveří školníka. 

Instrukce ke sběru světelných zdrojů

SBĚR BATERIÍ

Zásady bezpečnosti

SBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích paní školnici.

informační leták