EKOAKTIVITY

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže škol ve sběru papíru a hliníku, kterou organizuje společnost AVE Vysočina. V tomto školním roce děti ze základní školy a mateřské školy odevzdaly 22 432 kg sběrového papíru a 69 kg hliníku. V této okresní soutěži naše škola získala v kategorii papír pěkné 4. místo. Poděkování patří všem žákům a jejich rodičům za jejich přístup k třídění odpadů a ekologické chování. (výsledky)

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2017

Z certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola odevzdala v loňském roce 394 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 9,07 MWh elektřiny, 618,54 litrů ropy, 35,16 m3 vody a 0,19 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,71 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,22 tun. Tzn, že úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 471 sprchování a úspora takového možství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 9 096 km v běžném osobním automobilu.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

SOUTĚŽ VE SBĚRU BYLIN

Soutěž ve sběru léčivých bylin a pomerančové kůry vstupuje do jarní části, kdy už je možné venku nasbírat řadu bylinek. Usušené byliny noste do školy (sborovna - 1. patro), uveďte jméno žáka, případně váhu usušených bylin. Do soutěže se mohou zapojit všechny děti naší školy. Nejlepší sběrači a sběračky za rok 2018 budou odměněni.
Seznam bylin naleznete zde.
Pravidla pro sběr:
- bylinky sbíráme za suchého počasí
- sbíráme z míst, která jsou dostatečně vzdálená od prašných silnic
- na sběr používáme plátěné pytle, košík atd. a co nejdříve rozložíme k sušení, aby nedošlo k zapaření
sušíme ve stínu v tenké vrstvě, v dobře větrané místnosti.

JARNÍ SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU

V úterý 24. dubna se na naší škole uskutečnil jarní sběr papíru a hliníku. Spousta dětí za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 6,8 tun papíru a lepenky a 53 kg hliníku. Vítezem školní soutěže ve sběru papíru se stala L. Rychtecká  (420 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila D. Dočekalová (7,5 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Poděkování patří i žákům 9. třídy, kteří nanosili veškerý papír do kontejnerů.

VĚNUJ MOBIL

Naše škola se každoročně zapojuje do kampaně Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Na konci ledna bylo odevzdáno celkem 22 ks mobilů. Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili.

JAK JSME SBÍRALI BATERIE A ELEKTROZAŘÍZENÍ

V podzimních měsících proběhl odvoz nashromážděného drobného elektrozařízení a baterií. Firmě Asekol jsme odevzdali 228 kg drobného elektrozařízení a firmě Ecobat jsme předali 20 kg baterií. Škola žáky vzdělává v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoňuje jim odevzdávat do specializovaných nádob nejen baterie a elektrozařízení, ale také zářivky a světelné zdroje, prázdné tonery (cartridge) a použitý olej. 

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU

Při příležitosti mezinárodního Dne stromů proběhla 24. října 2017 na naší škole již tradiční Soutěž ve sběru papíru, která probíhá za podpory firmy AVE Žďár n. S.  Děti za pomoci rodičů přinesly a ke zpětnému odběru odevzdaly 7,19 tuny papíru a lepenky a 16 kg hliníku. Vítezem této školní soutěže se stala žákyně 8. třídy L. Rychtecká (420 kg). Poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do akce ve sběru papíru a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. (foto) (výsledky)

SBĚR BATERIÍ, DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZÁŘIVEK

I v tomto školním roce se naše škola aktivně zapojila do recyklačního programu Recyklohraní. Celkem bylo odevzdáno 81 kg baterií (29 kg na podzim, 52 kg na jaře), 353 kg drobného elektrozařízení (240 kg na podzim, 113 kg na jaře), 22 ks mobilů a 2 ks počítače. Společnosti Ekolamp bylo edevzdáno 109 kg světelných zdrojů. Za odevzdaný sběr škola získala 1 878 bodů, za které budou dětem pořízeny sportovní pomůcky a hry.


Záznamy: 1 - 8 ze 72
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

Malá sběrná nádoba a další nádoby na baterie, tonery, elektro jsou umístěny na chodbě vedle dveří školníka. 

Instrukce ke sběru světelných zdrojů

SBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích paní školnici.

informační leták

SBĚR VÍČEK Z PET LAHVÍ

Od ledna 2017 sbíráme víčka z PET lahví pro čtyřletého Vojtíška, který se narodil s cytomegalovirovou infekcí. Peníze za víčka budou použity na léčebný pobyt v lázních Klimkovice.

 informační leták