O ŠKOLE

Základní škola v Bohdalově poskytuje vzdělávání dětem od 6 do 15 let, nepreferuje žádnou z oblastí vzdělávání, ale poskytuje žákům všeobecný přehled. V 1. - 9.  ročníku se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu základního vzdělávání "Škola cesta k poznání". Od 1. 9. 2016 dochází na základě novely školského zákona k úpravě tohoto ŠVP, aby byly vytvořeny podmínky pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami („společné vzdělávání“).


Základní škola prošla v roce 2006 celkovou rekonstrukcí hlavní budovy. Součástí školy jsou i specializované učebny (učebna fyziky a chemie, zeměpisu a přírodopisu, učebna informatiky, cvičná kuchyně), školní tělocvična, knihovna, pozemek, jídelna a družina. Všechny učebny jsou multimediální, jsou vybaveny počítačem, projektorem, projekční tabulí a reprosoustavou. Z toho dvě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí.


K organizaci školy patří i mateřská škola, která je umístěna v samostatné budově. V roce 2015 prošla budova mateřské školy celkovou rekonstrukcí.
Zřizovatelem školy je Městys Bohdalov.

Škola nabízí:

 • vědomostní a sportovní soutěže
   
 • řadu projektových aktivit
   
 • spolupráci s partnerskou zahraniční školou
   
 • technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu
   
 • kulturní akce
   
 • přípravu žáků na přijímací zkoušky
   
 • pomoc pro žáky i rodiče při volbě povolání
   
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o děti nadané
   
 • pitný režim pro všechny žáky (čaj, dotované mléko)
   
 • ovoce a zeleninu pro všechny žáky
   
 • kurzy plavání pro žáky 1. stupně
   
 • lyžařský kurz pro žáky na 2. stupně
   
 • řadu zájmových kroužků
   
 • ekoaktivity