ARCHIV 2019/2020

  • Akce a soutěže 2019/2020 (doc) (pdf)

NOVINKY 2019/2020

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pátek 26. června proběhlo v budově kulturního domu slavnostní ukončení školního roku. Vyhodnocovaly se některé vědomostní a sportovní soutěže, které se konaly ještě před vypuknutím koronavirové krize. Úspěšným žákům v soutěžích byla rozdána řada diplomů a věcných cen. Také jsme se všichni  rozloučili s žáky 9. třídy, kterým přejeme šťastné vykročení do nových škol a mnoho úspěchů. Závěrečný bod programu bylo rozloučení s paní ředitelkou, kdy jí děti předaly řadu květin a na památku dárek, který jí bude připomínat dlouholeté a úpěšné působení na bohdalovské škole. Nakonec se děti rozešly do svých tříd, kde jim byla předána vysvědčení a prázdniny tak mohly konečně začít. (foto)

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody. 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU ŠPAČKOŠ

Děti z mateřské a základní školy se zapojily do sociálně ekologického projektu Špačkoš, který organizoval Český olympijský výbor ve spolupráci KOH-I-NOOR HARDTMUTH. V rámci tohoto projektu naše děti nasbíraly 1,5 kg vypsaných tužek a pastelek (špačků). Ty byly předány terapeutické dílně, která z nich vytvoří umělecká díla, která budou k vidění na Olympijských festivalech v ČR a také v Českém olympijském domě v dějišti olympiády. Sochy, které z pastelek a tužek vzniknou, se pak navíc vydraží ve prospěch České olympijské nadace, jež podporuje nadšené sportovce ve věku 6 až 18 let. Do projektu se celkem zapojilo 36 škol z celé republiky a dohromady nasbíraly 78 kilogramů špačků.
„I jeden malý zbytek pastelky, odhozený do správného koše, může přinést mnoho dobrého…“

SOUTĚŽ ZLATÝ ERB

V pondělí 22. června se v sídle Kraje Vysočina za přítomnosti hejtmana Jiřího Běhounka uskutečnilo slavnostní vyhlášení 22. ročníku krajské soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové stránky. Soutěžilo se v kategoriiích Nejlepší webové stránky města, Nejlepší webové stránky obce, Kategorie nejlepší elektronická služba, Kategorie nejlepší web dobrovolného hasičského sboru, Kategorie nejlepší web školského zařízení, Kategorie nejlepší web kulturního, zdravotnického a sociálního zařízení Kraje Vysočina.

Naše škola svými webovými stránkami obsadila v Kategorie nejlepší web školského zařízení Kraje Vysočina pěkné 2. místo. Výsledky soutěže naleznete zde.

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po konzultacích s epidemiology umožnilo, že předání vysvědčení a slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem může proběhnout za účasti všech žáků bez omezení počtu či nutnosti dodržování homogennosti skupin.

Proto vedení školy rozhodlo uspořádat tradiční slavnostní zakončení školního roku 2019/2020 v kulturním domě a poté předat vysvědčení žákům v jednotlivých třídách. Tato slavnost bude neveřejná, zúčastní se jí pouze žáci a zaměstnanci školy.

Sraz žáků bude před kulturním domem v Bohdalově v pátek 26. 6. 2020 v 7:30 hod., ukončení předávání vysvědčení je plánováno na 9:00, potom žáci po jednotlivých třídách odejdou před školu a domů (stále platí zákaz vstupu cizím osobám do budovy školy).

Při příchodu do kulturního domu je nutné, aby žáci, kteří se neúčastnili dosud pobytu ve škole, předložili podepsané čestné prohlášení. Každý žák musí být z domu vybaven rouškou. 

Formulář čestného prohlášení k dispozici zde.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ

Hodnocení prospěchu žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z klasifikace za měsíc únor a březen, distanční a prezenční výuky a hodnocení v 1. pololetí 2019/2020. 

Vyhláška MŠMT hodnocení 2. pololetí 2019/20 uveřejněna na webu školy ke zhlédnutí zde.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče,
vzhledem k opatřeními MŠMT, která omezují docházku žáků do školy,
vyhlašuji na dny 29. a 30. června 2020 ředitelské volno. Školní rok ukončíme v pátek 26. června 2020.
Forma předávání vysvědčení prozatím není jasná. O dalším postupu vás budeme včas informovat.

Mgr. Dagmar Laštovičková, 11. 6. 2020

ÚSPĚCH V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ

Vzhledem k mimořádným údálostem se krajské kolo Zeměpisné olympiády uskutečnilo online. Naši školu reprezentovala žákyně 7. třídy Tereza Chmelíková, která dosáhla vynikajícího úspěchu, kdy ve své kategorii obsadila krásné 4. místo. Gratulujeme a za vzornou reprezentaci školy děkujeme. (výsledky pro Kraj Vysočina)

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 6.–9. TŘÍDY

Od 8. června 2020 budou ve škole probíhat konzultace pro žáky 6.–9. třídy. Do e-mailů rodičů byl zaslán dotazník, který zjišťuje zájem o docházku žáků. Prosíme o vyplnění dotazníku do neděle 31. května 2020 do 23:00 hod.

Více informací o organizaci výuky naleznete zd e.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>