ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

Školní sportovní klub při ZŠ a MŠ Bohdalov je registrovaným členem Asociace školních sportovních klubů. Jeho smyslem je zapojit žáky do pohybových aktivit a dětem ukázat, že sport je zábava. Účastníme se řady sportovních soutěží pořádaných Okresní radou AŠSK, MŠMT a řadu soutěží také organizujeme.

 

Sportovní aktivity pro školní rok 2020/2021:

Sportovní kroužek (pátek 13:40–14:25 hod.)

Turnaj ve stolním tenisu (školní soutěž)

Turnaj ve hře ringo  (školní soutěž)

Vánoční turnaj ve vybíjené (školní soutěž)

Turnaj ve florbale (školní soutěž)

Turnaj v minifotbale (školní soutěž)

Lyžařské závody (školní soutěž - dle podmínek)

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Soutěž ve šplhu

Přespolní běh

Sportovní liga ZŠ - florbal

Sportovní liga ZŠ - minifotbal