INFORMACE
PRO RODIČE A ŽÁKY 9. TŘÍDY

  • STŘEDNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ KRAJEM VYSOČINA:

Publikace seznamuje zájemce s oborovou nabídkou středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. Obsahuje také informace o podstatných změnám v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Publikace ke stažení zde.

  • INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2019/2020. Materiál je k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, který naleznete zde. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které mohou být užitečné pro žáky i jejich rodiče.

PŘIHLÁŠKA na SŠ
(příklad - vyplněná 
  • PŘIHLÁŠKA na SŠ
    (pdf xlsx )