INFORMACE
PRO RODIČE A ŽÁKY 9. TŘÍDY

  • INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2020/2021. Materiál je k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, který naleznete zde. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které mohou být užitečné pro žáky i jejich rodiče.

  • STŘEDNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ KRAJEM VYSOČINA:

Publikace seznamuje zájemce s oborovou nabídkou středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. Obsahuje také informace o podstatných změnám v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Publikace ke stažení zde.

TERMÍNY

A) čtyřleté obory vzdelání

    1. termín: pondělí 12. 4. 2021

    2. termín: úterý 13. 4. 2021

 

B) obory osmiletých gymnázií

    1. termín: středa 14. 4. 2021

    2. termín: čtvrtek 15. 4. 2021

 

C) náhradní termín:

    1. termín: středa 12. 5. 2021

    2. termín: čtvrtek 13. 5. 2021

PŘIHLÁŠKA na SŠ
(příklad - vyplněná 
  • PŘIHLÁŠKA na SŠ
    (pdf xlsx )