ZÁJMOVÉ KROUŽKY

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2017/2018:
 

KROUŽEK TERMÍN KDE VEDOUCÍ 
PŘÍRODOVĚDNÝ Pá: od 16:00   Mgr. I. Mužátková
HASIČSKÝ Pá: od 16:30 has. zbrojnice  
CHOVATELSKÝ Po: 17:30–18:30 malý sál KD D. Chalupa
I. Prombergerová
V. Klimešová
VAŘENÍ St: 13:00–14:00 škola T. Šmirausová, DiS.
HRA NA FLÉTNU Po: 12:30–13:15 škola Mgr. B. Boháčková
TANEČNÍ Pá: 12:45–13:30 tělocvična lektorka Active
TECHNICKÝ St: 13:00-17:00 (sudý t.) dílny
SPŠ Zďár n.S.
mistr SPŠ Žďár n. S.
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Čt: 13:40–14:25 škola Mgr. M. Janošťáková
ŠKOLNÍ ČASOPIS St: 13:30–14:15 škola Mgr. M. Březinová
Mgr. J. A. Kuchař
HODINA POHYBU NAVÍC Út: 12:30–13:15 (2.+3. tř.) tělocvična Mgr. M. Březinová
Čt: 13:25–14:10 (4.+5. tř.)
SPORTOVNÍ Pá: 13:30–14:20 (6.–9. tř.) tělocvična Mgr. M. Chlubnová
Ne: 17:00–18:00 (6.–9. tř.)