ZÁJMOVÉ KROUŽKY

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019:
 

KROUŽEK TERMÍN KDE VEDOUCÍ 
TANEČNÍ bude upřesněno tělocvična ŽŠ z Active Žďár n. S.
SPORTOVNÍ KROUŽEK
(míčové a netradiční hry)
od 4. 10. každý čtvrtek
od14:30 hod.
tělocvična  Bc. Věra Soukupová
od 4. 10. každý čtvrtek
od15:30 hod.
tělocvična 
SPORTOVNÍ KROUŽEK od 5. 10. každý pátek
13:40–14:25 hod.
tělocvična Mgr. Markéta Chlubnová
CHOVATELSKÝ KROUŽEK od 16. 10. každé úterý
17:30–18:30 hod.
přísálí KD David Chalupa
Jiří Jahoda
Michal Kratochvíl
Iveta Prombergerová

 

  • SPORTOVNÍ KROUŽEK (MÍČOVÉ A NETRADIČNÍ HRY)

Více informací o kroužku naleznete na informačním plakátu zde

 

  • TANEČNÍ KROUŽEK

Informace o kroužku naleznete zde, přihláška na kroužek zde

 

  • CHOVATELSKÝ KROUŽEK

Informace o kroužku naleznete zde, přihláška na kroužek zde