ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Zájmové kroužky jsou z důvodu krizových opatření dočasně do 2. listopadu zrušeny.

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021 (bude průběžně doplňována):
 

KROUŽEK TERMÍN KDE VEDOUCÍ 
Sportovní kroužek
(pro 1.–5. tř.)
středa: 13:30–14:15 tělocvična Mgr. Markéta Bělochová
středa: 14:30–15:15
Sportovní kroužek
(pro 6.–9. tř.)
pátek: 13:40–14:25 hod. tělocvična Mgr. Markéta Chlubnová
Taneční kroužek
(Street dance)
úterý: 12:30–13:30 hod. budova ZŠ lektroři Active-SVČ Žďár n. S.
Praktická dívka středa: 12:35–13:20 budova ZŠ lektroři Active-SVČ Žďár n. S.