ZÁJMOVÉ KROUŽKY

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020 (bude průběžně doplňována):
 

KROUŽEK TERMÍN KDE VEDOUCÍ 
Sportovní kroužek každý pátek
13,40–14,25 hod.
od 4. 10. 2019
tělocvična Mgr. Markéta Chlubnová
Zdravotnický kroužek   třída v ZŠ Jitka Kalasová
Klub dobrovolníků   třída v ZŠ Jitka Kalasová
Praktická dívka   třída v ZŠ Jitka Kalasová
Zručná dílna   třída v ZŠ Jitka Kalasová
Hasičský kroužek každý pátek v 16,30 hod. u hasičské zbrojnice  

 

  • SPORTOVNÍ KROUŽEK

Kroužek je určen pro děti 6.–9. třídy. Náplní kroužku jsou míčové hry, florbal, stolní tenis, ...

 

  • TANEČNÍ KROUŽEK

Informace o kroužku naleznete zde.

 

  • ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

Informační schůzka: 19. 9. 2019 v 15,00 hod. (vestibul školy). Informace o kroužku naleznete zde.

 

  • KLUB DOBROVOLNÍKŮ

Informační schůzka: 19. 9. 2019 v 15,00 hod. (vestibul školy). Informace o kroužku naleznete zde.

 

  • PRAKTICKÁ DÍVKA

Informační schůzka: 19. 9. 2019 v 15,00 hod. (vestibul školy). Informace o kroužku naleznete zde.

 

  • ZRUČNÁ DÍLNA

Informační schůzka: 19. 9. 2019 v 15,00 hod. (vestibul školy). nformace o kroužku naleznete zde.

 

  • HASIČSKÝ KROUŽEK

Informace o kroužku naleznete zde.

  • PRAKTICKÁ DÍVKA

Informační schůzka: 19. 9. 2019 v 15,00 hod. (vestibul školy).Informace o kroužku naleznete zde.