ZAMĚSTNANCI

 
 
VEDENÍ ŠKOLY
Mgr. Dagmar Laštovičková ředitel školy
Mgr. Jitka Fejtová zástupce ředitele
výchovný poradce

 

PEDAGOGICKÝ SBOR
Jméno Třídnictví
Mgr. Lucie Sklenářová 1. třída
Mgr. Blahoslava Boháčková 2. třída
Mgr. Eva Chmelíková 3. třída
Mgr. Hana Brožová 4. třída
Mgr. Lenka Pazderová 5. třída
Mgr. Michaela Janošťáková 6. třída
Mgr. Hana Kafková 7. třída
Mgr. Jana Chmelíková 8. třída
Mgr. Markéta Chlubnová 9. třída
Mgr. Jan Alexander Kuchař netřídní učitel
Eva Čech Cejnková asistent pedagoga
Mgr. Zdeňka Polášková asistent pedagoga
Mgr. Marie Klimešová asistent pedagoga
Kateřina Veselá asistent pedagoga
Pavla Knoflíčková vychovatelka v družině

 

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI
Ing. Ivana Lisnerová účetní
Bohuslava Špinarová školnice ZŠ
Pavlína Řepová uklízečka
Iva Sommerová uklízečka
Marie Pelikánová školnice MŠ
Pavla Ondráčková vedoucí školní jídelny
Ludmila Ficalová kuchařka
Hana Rosecká kuchařka
Marie Wasserbauerová kuchařka