ZAMĚSTNANCI

 
 
VEDENÍ ŠKOLY
Mgr. Jitka Fejtová ředitel školy
Mgr. Markéta Chlubnová zástupce ředitele

 

PEDAGOGICKÝ SBOR
Jméno Třídnictví
Mgr. Eva Chmelíková 1. třída
Mgr. Lucie Sklenářová 2. třída
Mgr. Blahoslava Boháčková 3. třída
Mgr. Simona Kántorová 4. třída
Mgr. Hana Brožová 5. třída
Mgr. Lenka Pazderová 6. třída
Mgr. Michaela Janošťáková 7. třída
Mgr. Hana Kafková 8. třída
Mgr. Jana Chmelíková 9. třída
Mgr. Tomáš Novotný netřídní učitel
Mgr. Eva Čech Cejnková asistent pedagoga
Kateřina Veselá školní družina
Pavla Knoflíčková školní družina

 

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI
Ing. Ivana Lisnerová účetní
Bohuslava Špinarová školnice ZŠ
Pavlína Řepová uklízečka
Iva Sommerová uklízečka
Marie Pelikánová školnice MŠ
Pavla Ondráčková vedoucí školní jídelny
Ludmila Ficalová kuchařka
Hana Rosecká kuchařka
Marie Wasserbauerová kuchařka