ZAMĚSTNANCI

 
 
VEDENÍ ŠKOLY
Mgr. Dagmar Laštovičková ředitel 566 677 123
Mgr. Jitka Fejtová zástupce ředitele
výchovný poradce
566 677 123

 

PEDAGOGICKÝ SBOR
Jméno Třídnictví
Mgr. Eva Chmelíková 1. třída
Mgr. Hana Brožová  2. třída
Mgr. Markéta Březinová 3. třída
Mgr. Jan Alexander Kuchař 4. třída
Mgr. Blahoslava Boháčková 5. třída
Mgr. Jana Chmelíková 6. třída
Mgr. Markéta Chlubnová 7. třída
Mgr. Lenka Pazderová 8. třída
Mgr. Michaela Janošťáková 9. třída
Mgr. Hana Kafková netřídní učitel
Mgr. Lucie Ležáková asistent pedagoga
Tereza Šmirausová, DiS. asistent pedagoga
Pavla Knoflíčková vychovatelka v družině

 

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI
Miloslava Pejchalová účetní 566 677 123
Bohuslava Špinarová školnice ZŠ  
Pavlína Řepová uklízečka  
Iva Sommerová uklízečka  
Marie Pelikánová školnice MŠ  
Pavla Ondráčková vedoucí školní jídelny 566 677 118
Ludmila Ficalová kuchařka  
Hana Rosecká kuchařka  
Marie Wasserbauerová kuchařka