ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

termín zápisu: 14. duben 2021
 
  • Organizace zápisu pro rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte:

- Podrobnější informace o organizaci zápisu budou vzhledem k vývoji epidemiologické situace ještě upřesněny
 
- Formuláře:
 
        - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (docpdf)
 
        - Zápisní list (docpdf)
 
 
  • Pro rodiče, kteří žádají odklad povinné školní docházky:

- Navíc je nutné doložit:

 
        - Žádost o odklad povinné školní docházky
 
        - Doporučení odborného lékaře (např. dětský lékař) (lze doložit později)
 
        - Doporučení školského poradenského zařízení (např. Pedagogiko-psychologická poradna) (lze doložit později)
 
(Pokud tato doporučení nebyla prozatím vystavena, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby jejich vydání.)

 

  • Co by měly děti znát před zápisem do ZŠ

doporučující materiál MŠMT, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy (zde).