ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

termín zápisu: 1. 4. – 30. 4. 2020
 
mimořádná změna organizace zápisu k povinné školní docházce
 
  • Organizace zápisu pro rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte:

- Bez příromnosti dětí ve škole
 
- Bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
 
- Doručit do školy vyplněnou žádost o přijetí a zápisní list do 30. 4. 2020
 
        - možnosti doručení:   - do datové schránky školy (5vm5gt),
                                               
                                            - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
                
                                            - poštou na adresu školy, 
 
                                            - osobním podáním do poštovní schránky na budově školy
 
- Formuláře:
 
        - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (doc, pdf)
 
        - Zápisní list (doc, pdf)
 
 
  • Pro rodiče, kteří žádají odklad povinné školní docházky:

- Navíc je nutné doložit:

 
        - Žádost o odklad povinné školní docházky
 
        - Doporučení odborného lékaře (např. dětský lékař) (lze doložit později)
 
        - Doporučení školského poradenského zařízení (např. Pedagogiko-psychologická poradna) (lze doložit později)
 
(Pokud tato doporučení nebyla prozatím vystavena, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby jejich vydání.)
 
 
 
 
  • Kritéria pro přijetí dětí do základní školy

pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

 

  • Co by měly děti znát před zápisem do ZŠ

doporučující materiál MŠMT, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy (zde).