3. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Eva Chmelíková
(eva.chmelikova@zsbohdalov.cz)

ROZVRH

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo
učebnice str. 70 - naučit se zpaměti pády ve cv. 2 - žlutý rámeček, PS str. 14,15,16 - cv. 1,2 nahoře , písanka str. 13,14 , čítanka str. 141-145

- Domácí úkoly:
do sešitu napsat z učebnice str.70, cv.4 ( doplnit a nad podstatná jména napsat číslicí pád)
Prosím rodiče, aby dětem cvičení zkontrolovali.

- Ověření učiva
online cvičení na Pády zde, další online cvičení zde

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo
Učebnice - str. 35 cv. 4 (vypsat a naučit slovíčka)

- Domácí úkoly:
Vypracovat testík zde

- Ověření učiva

 

MATEMATIKA

- Učivo:
Minutovky str. 31,cv.62  , učebnice str.103,104,105 - procvičovat na papír i zpaměti ( slovní úlohy není třeba procvičovat všechny)

- Domácí úkoly:
do zavedeného sešitu str.104,cv.9,10 ( i se zkouškou) , str. 105,cv.22

- Ověření učiva
procvičení v online cvičení zde (3. ročník, Pyramidy, Odčítací pyramidy)

 
 

PRVOUKA

- Učivo:
učebnice str. 53 - přečíst , PS str.45, cv.1-3 , str.46, cv 1,4

- Domácí úkoly:
Vyplnit online test zde

- Ověření učiva: 

 

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

 • Učivo
  procvičit vyjmenovaná slova - online cvičení (zde),  učebnice str. 68,69 pročíst, udělat ústně
  písanka: str. 11,12
  čítanka: str. 133-140 , čtěte libovolné knížky a zapisujte do čtenářských deníků

 • Domácí úkoly:
  učebnice str.68, cv. 2,  str.69, cv. 4 - pište do jednoho sešitu společně s úkoly z matematiky

 • Ověření učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo
  UČ - str. 30 - ve cv. 1 a 2 NAHLAS čti všechna čísla
  UČ - str. 31 cv. 4 přečti bubliny NAHLAS a přelož si
  PS - pokud nemáš připravená všechna cvičení ze stran 32 a 33 už z prázdnin, dodělat
  UČ - na stranách 32-33 přečíst komix NAHLAS a postupně překládat, slovíčka pod komixem vypsat do VOCABULARY
   
 • Domácí úkoly:
   
 • Ověření učiva

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  učebnice str. 99, 100, 102 - pročíst a procvičit
   
 • Domácí úkoly:
  str.99, cv. 20, str.100, cv. 28  - napsat do sešitu s úlohou z čj
   
 • Ověření učiva
 
 

PRVOUKA

 • Učivo:
  učebnice str. 52 - přečíst , PS str. 44
   
 • Domácí úkoly:
   
 • Ověření učiva: