4. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Hana Brožová
(hana.brozova@zsbohdalov.cz)

ROZVRH

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Učivo:
Skloňování podstatných jmen rodu ženského - vzor žena
uč. str. 64/1(a-e),3 - ústně
PS - str. 10/1-5
Skloňování podstatných jmen rodu ženského - vzor růže
uč. str. 65/1(a-d), 2, 3 - ústně
PS - str. 11/1,2,3 (vzor růže)
Domácí úkoly: uč. str. 64/2, 66/7a
Dobrovolný DÚ: uč. str. 65/3 - písemně
Procvičování: uč. str. 66/4,5
online cvičení (vzor žena) zde
online cvičení (vzor růže) zde
Čtení: Čítanka - str. 107 - 109 Hádanky - úkol 1, Vrbová víla - přečíst, úkoly 1,2
Lovci mamutů - Boj s medvědem
Ověření učiva:
Ověření četby Lumíci zde
Ověření četby Boj s medvědem zde

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Učebnice str. 30 - vypsat a naučit slovíčka

- Domácí úkoly:
Vypracovat testík zde
Procvičovat slovní zásobu zde

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo
Jednotky objemu
uč. str. 97/1- přečíst, 97/3,5,6,7 - ústně (výpočty děti provádějí písemně - na papír)
Jednotky času
uč. str. 98/1 - přečíst, 98/3,4,5,6,7 - ústně (pomocné výpočty opět na papír)

- Domácí úkoly:
str. 97/2, 98/2

- Procvičování učiva:
uč. str. 97/8-11, str. 98/9
online cvičení na převody jednotek délky zde
online cvičení na převody jednotek hmotnosti1 zde
online cvičení na převody jednotek hmotnosti2 zde
online cvičení na převody jednotek objemu zde
online cvičení na převody jednotek času zde

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Délka dne a noci v průběhu roku - učebnice 2. díl, str. 42
Střídání ročních dob - učebnice 2. díl, str. 42 - 43
přečíst v učebnici, napsat zápisy zde (nebo vytisknout a nalepit) 
podívat se na video zde

- Domácí úkoly:
učebnice 2. díl, str. 46 - Co už víme - test: otázky 1,2,3,4,5 - ústně

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Život v Čechách před tisíci lety, přečti si učebnici s. 25-27, na procvičení použij pracovní sešit etaktik s. 11 -12 (odkaz bude zaslán tvým rodičům do emailu)

- Domácí úkoly:
Do sešitu si nakresli hrad z učebnice s. 25 i s popisky 

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Skloňování podstatných jmen rodu ženského, učeb.: str. 62/1,2,3,4 - ústně, 63/6, 8(+a,b) - ústně
  PS - str. 9 - celá
  Čtení: Čítanka - str. 97-99 -  O pánech a kmánech,
  Lovci mamutů - kapitola Lumíci
   
 • Domácí úkoly:
  učeb. str. 63/7a) - do sešitu
   
 • Ověření učiva: vzory rodu ženského - online cvičení (zde)

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  UČ - dočíst a přeložit si komix na stranách 28-29
  PS - vypracovat REVISION 2 na stranách 28-29 cv. 1, 3, 4, (cv. 2 s jedním pracovním sešitem hrát nelze, ale alespoň pojmenovat všechny potraviny na obrázcích - ústně)
   
 • Domácí úkoly:
   
 • Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  průběžně procvičovat písemné násobení a dělení
  Jednotky délky - str. 94/1,5 - přečíst, 94/3,4 - ústně, 94/2 - na papír
  Jednotky hmotnosti - str. 95/1 - přečíst, 95/2,5 - ústně                                                         
   
 • Domácí úkoly:
  94/6,95/6, 95/4 - do sešitu
   
 • Ověření učiva:
  jednotky - online cvičení (zde)

 

PŘÍRODOVĚDA

 
 • Učivo:
  Nerosty a horniny: učebnice II. díl - str. 37 - 38
  Sluneční soustava, střídání dne a noci: učebnice II. díl - str. 41
  - výše uvedené látky přečíst v učebnici, napsat zápis do sešitu (zde) - zápis lze vytisknout a nalepit do sešitu
  podívat se na krátké video (zde)
   
 • Domácí úkoly:
   
 • Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

 
 • Učivo:
  Přečti si učebnici s. 23 - 24, zápis do sešitu nalezneš zde
   
 • Domácí úkoly:
  Nakresli do sešitu, jak si představuješ setkání Oldřicha s Boženou a únos Jitky Břetislavem, můžeš zpracovat i jako komiks,  pro inspiraci se podívej na video (video1) (video2)
   
 • Ověření učiva:

 

 • Učivo:
   
 • Domácí úkoly:
   
 • Ověření učiva: