4. TŘÍDA

Třídní učitel: Mgr. Hana Brožová
(hana.brozova@zsbohdalov.cz)

PLÁN VÝUKY od středy 20. 5. do pátku 22. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Podstatná jména rodu mužského - opakování
učeb. str. 82/7,8,10 - ústně
PS - str. 21/2,3
Procvičování:
rod mužský - online cvičení - zde
Čtení:
Lovci mamutů - Za tlupou
Čítanka - str. 136 - Švanda dudák

- Domácí úkoly: 
učeb. str. 82/9

- Ověření učiva:
test - Za tlupou - zde
 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Podívej se na video zde
K videu si stáhni pracovní list zde a vypracuj obě cvičení.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Výsledky k pracovnímu listu s Pepou opět zveřejním ke zkontrolování v zadání na příští týden (ti, kteří nastoupí v dalším týdnu do školy, dostanou řešení tam). 

 

MATEMATIKA

- Učivo
Početní výkony s přirozenými čísly
učeb. str. 113/15,16,17,18,
Procvičování:
kombinované operace - online cvičení - zde 
násobení - počítej výhodně - online cvičení - zde

- Domácí úkoly:
učeb. str. 113/19 - jen výsledky

- Ověření učiva:

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Užití obilnin, lilek brambor - učebnice str. 37 - přečti si text v učebnici, prohlédni si prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš do sešitu zápis (v prezentaci)

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
 Husitství, učebnice s. 45, zkus si vypracovat některé úkoly a otázky z této strany

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
 

PLÁN VÝUKY od středy 13. 5. do úterý 19. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzory předseda, soudce
učeb. str. 80/1,2,3 - ústně
PS - str. 20/1,2,3
Podstatná jména rodu mužského - opakování
učeb. str. 81/1,3, 4(a,b) - ústně
PS - str. 80/1 - dole
Procvičování:
učeb. str. 81/2,5
vzor předseda - online cvičení - zde 
vzor soudce - online cvičení - zde
rod mužský - opakování - online cvičení - zde a zde 
Čtení:
Lovci mamutů - kapitoly V zajetí, Útěk
Čítanka - str. 134 - 135 - Nebe pod zemí

- Domácí úkoly: 
uč. str. 80/4

- Ověření učiva:
Koncovky podstatných jmen rodu mužského - pracovní list - zde
- prosím o zaslání doplněného pracovního listu zpět - možno vytisknout, oskenovat a poslat, případně opsat na papír, ofotit a poslat, nebo vyzvednout ve vestibulu školy a po vyplnění hodit do schránky u školy (podepsané)
test V zajetí - z de 
test Útěk - zde
 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Vypracuj PL (zde). Pozorně si přečti zadání a "nápovědu" pod tabulkou.

- Domácí úkoly:
V barevných obrázcích (zde) a (zde) najdete řešení k PL Food z minulého týdne.

- Ověření učiva:
Vypracuj testík zde (Pozor!!! K testíku už musíš mít hotový PL.)

 

MATEMATIKA

- Učivo
Početní výkony s přirozenými čísly
učeb. str. 112/7,8,9
Procvičování:
učeb. str. 111/6 (poslední 4 příklady), str. 112/12,13
Písemné sčítání - online cvičení - zde
Písemné odčítání - online cvičení - zde 
Písemné násobení - online cvičení - zde 
Písemné dělení - online cvičení - zde 

- Domácí úkoly:
uč. str. 112/11

- Ověření učiva:
uč. str. 112/10 - prosím o zaslání pouze odpovědi na slovní úlohu (cenu celkem) zpět
dobrovolný test - prosím o zaslání zpět - zde 
 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Včela medonosná, další živočichové a rostliny u lidských obydlí - učebnice str. 33 - 34, přečti si, prohlédni si prezentaci zde, podívej se na video (odkaz je v prezentaci)
Na poli, obilniny - učebnice str. 35 - 36, přečti si, podívej se na prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápis do sešitu (v závěru prezentací)

- Ověření učiva:
 

Vyhodnocení ankety symbolická adopce zvířátka ze ZOO Jihlava zde

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Jan Hus, Husitství, přečti si z učebnice s. 41-45, přepiš zápis do sešitu zde, procvičuj etaktik s. 23-24, podívej se na videa zde a zde

- Domácí úkoly:
s. 44 v učebnici nakresli si do sešitu 3 husitské zbraně

- Ověření učiva:
 

 

PLÁN VÝUKY od středy 6. 5. do úterý 12. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzory muž, stroj
učeb. str. 78/1,2,4 - ústně
učeb. str. 79/1(a-c),2,3 - ústně
PS - str. 18,19
Procvičování:
- vzor muž - online cvičení - zde a zde
- vzor stroj - online cvičení - zde a zde
- vzor muž, stroj - online cvičení - zde a zde
Čtení:
Lovci mamutů - Před Moravskou bránou
Svátek matek - prezentace - zde

- Domácí úkoly: 
učeb. str. 78/3, 79/4

- Ověření učiva:
test Před Moravskou bránou - zde

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Přečti si (a přelož) textíky na pracovním listu "FAMILY" zde
Ve cvičení pod textem pak vyber, zda se jedná o pravdivá či nepravdivá tvrzení (s ohledem na texty). Očíslované odpovědi mi pošli mailem.

- Domácí úkoly:
Vypracuj si PL "FOOD" (zde) - řešení tohoto dvoustránkového pracovního listu přiložím k "samokontrole" v rozpisu na příští týden. 

- Ověření učiva:
 

MATEMATIKA

- Učivo
Zaokrouhlování
- zopakuj si pravidla zaokrouhlování - prezentace - zde
učeb. str. 109/16,17
Početní výkony s přirozenými čísly
učeb. str. 111/1,2
Procvičování:
zaokrouhlování na desítky - online cvičení - zde
zaokrouhlování na stovky - online cvičení - zde 
zaokrouhlování na tisíce - online cvičení - zde
zaokrouhlování - procvičování - online cvičení - zde
učeb. str. 109/18,19,21, 111/4,5

- Domácí úkoly:
učeb. str. 111/3

- Ověření učiva:
 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Holub domácí - přečti si v učebnici stranu 31 , prohlédni si prezentaci zde, v závěru prezentace je zápis do sešitu
Slunéčko sedmitečné, masařka obecná - přečti si v učebnici stranu 32, prohlédni si prezentace: slunéčko zde a masařka zde, podívej se na videa v prezentacích, v závěru prezentací jsou zápisy do sešitu

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu (viz prezentace)

- Ověření učiva:
Do emailu rodiče byl zaslán odkaz na test Rostliny u lidských obydlí, žák test vyplní a odešle do úterý 12. 5. 2020

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Opakování kapitol První čeští králové, Konec Přemyslovců, Jan Lucemburský, Karel IV. - zopakuj si tyto kapitoly podle učebnice a sešitu.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Test na kapitoly První čeští králové, Konec Přemyslovců, Jan Lucemburský, Karel IV. zde

 

PLÁN VÝUKY od středy 29. 4. do úterý 5. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor hrad
učeb. str. 76/1(a, b, c),2,3,4, str. 77/6 (pozor na tyto tvary: na bucích, v rozích, na březích, na chodnících, na površích), str. 77/7,9
PS - str. 17/1,2,3
Procvičování:
učeb. str. 77/8,10,11
Pravopis podstatných jmen - vzor hrad - online cvičení - zde
Procvičování - vzor hrad - online cvičení - zde
Procvičování - vzory pán, hrad - online cvičení - zde
Čtení:
Lovci mamutů - V jícnu Macochy
Čítanka str. 130 - 133 - Harry Potter v Bradavicích

- Domácí úkoly: 
učeb. str. 77/5

- Ověření učiva:
test V jícnu Macochy - zde

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Učebnice str. 32 celá (bohužel poslech ke cv. 2 zprostředkovat nelze, textík si proto důkladně přečti, nejlépe nahlas, a případné pochybnosti o výslovnosti jednotlivých slov si ověř v online slovnících s nahranou výslovností). Ve cvičení 3 (zelená tabulka) si zopakuj jak "funguje -s" u sloves ve 3. osobě jednotného čísla (=he, she, it)

- Domácí úkoly:
PS - str. 32 celá

- Ověření učiva:
 

MATEMATIKA

- Učivo
Milion
učeb. str. 107/1,2, str. 108/4,8,9,10
Procvičování:
učeb. str. 108/5,6, str. 108/7,12,13
Porovnávání čísel - online cvičení - zde

- Domácí úkoly:
učeb. str. 108/11, str. 109/15

- Ověření učiva:
dobrovolný test - prosím o zaslání zpět - zde
 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Krtek obecný, netopýr ušatý - učebnice str. 29 - přečti si, podívej se na prezentace a videa: krtek zde, netopýr zde
Vlaštovka obecná, jiřička obecná - učebnice str. 30 - přečti si, podívej se na prezentaci a videa v prezentaci zde

- Domácí úkoly:
napiš zápisy do sešitu, jsou v závěru prezentací

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Pročti si z učebnice s. 36 - 40, etaktik s. 19 - 22, prohlédni si video1 zde, video2 zde

- Domácí úkoly:
Zkus si některý úkol na s. 40.

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 22. 4. do úterý 28. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Skloňování podstatných jmen rodu mužského - vzor pán
učeb. str. 74/1, 2 - ústně, str. 75/4a), 5, 7 - ústně
PS - str. 16 - celá
Procvičování:
učeb. str. 74/3, str. 75/8,9
vzor pán - online cvičení - zde 
pravopis podstatných jmen - online cvičení - zde
Čtení:
Lovci mamutů - Lev
Čítanka - str. 126 - 128 Kdo na hradě straší?

- Domácí úkoly: 
učeb. str. 75/6

- Ověření učiva:
test Lev - zde

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Určitě už vám chyběl Freddie, tak tady je pro vás hned dvakrát
Vypracuj si pracovní listy zde zde, v prvním listu se opět podíváme na rýmující se slova - zkuste si je říkat nahlas a jednotlivé rýmovačky s pečlivou výslovností i víckrát po sobě jako jazykolamy, ve druhém listu se zaměříme na WH otázky, pořádně si je zapamatujte, budete je potřebovat v testíku.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Vypracuj testík zde
 

MATEMATIKA

- Učivo
Obvod čtverce
učeb. str. 106/1, 2 - pouze vypočítej, str. 106/4, 3
Procvičování:
učeb. str. 106/5, 6

- Domácí úkoly:
učeb. str. 107/3 (bez zkoušek)

- Ověření učiva:
dobrovolný test (na jedničku) - prosím o zaslání zpět - zde
 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Pampeliška lékařská - učebnice str. 27, přečíst
Jarní cibuloviny, tulipán zahradní - učebnice str. 28, přečíst

- Domácí úkoly:
vytisknout a nalepit zápis zde (nebo nakreslit a popsat pampelišku a napsat názvy cibulovin)
Anketa - symbolická adopce zvířátka ze ZOO Jihlava - hlasuj zde

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Karel IV., přečti si z učebnice s. 34 - 37, přepiš zápis do sešitu zde, etaktik s. 17 - 18, podívej se na videa: video1, video2

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

PLÁN VÝUKY od středy 15. 4. do úterý 21. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Skloňování podstatných jmen rodu mužského
učeb. str. 71/1, 2, 3 - ústně
str. 71/4 - ústně (životnost a neživotnost určujeme podle 1. a 4. pádu: stejný tvar = neživotné, jiný tvar = životné)
str. 72/7, 73/10 - ústně
PS - str. 15 - celá
Procvičování:
učeb. str. 72/6, 9(a,b), str. 73/12
životnost a neživotnost - online cvičení1 zde a cvičení2 zde
vzory mužského vzoru - online cvičení zde
přiřazování slov ke vzorům - online cvičení zde 
Čtení:
Lovci mamutů - V zimě
Čítanka - str. 124 - 126 - Cesta za prstenem černého rytíře

- Domácí úkoly: 
učeb. str. 73/11a)

- Ověření učiva:
test V zimě - zde

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Podívej se na obrázek1 zde a obrázek2 zde a vypracuj jednotlivá cvičení. Pokud nemáš možnost si obrázky vytisknout, můžeš pracovat ústně, případně si jednotlivá cvičení vypracovat na list papíru nebo do sešitu.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Ročnímu období a tomu, co s ním souvisí jsme se teď věnovali už dlouho. Podíváme se tedy, co si pamatujete z minulého tématu. Než se pustíte do testíku, zopakujte si slovíčka pro téma FOOD! Vypracuj testík zde.
 

MATEMATIKA

- Učivo
Obvod trojúhelníku
učeb. str. 96/1, 2 - ústně
Obvod obdélníku
učeb. str. 105/1, 2, 3, 5

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Pamětné násobení - tabulka zde
Písemné dělení - uč. str. 104/36 - poslední 4 příklady
Písemné násobení - uč. str. 111/6 - první 2 příklady
(prosím o zaslání zpět)
 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
U lidských obydlí - učebnice 1. díl, str. 25 - přečíst
Lípa srdčitá, bez černý - učebnice 1. díl, str. 26 - přečíst
podívej se na video1 zde (lípa) a video2 zde (bez)

- Domácí úkoly:
napsat (nebo vytisknout a nalepit) zápis do sešitu zde

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Doba rytířská, Jan Lucemburský - přečíst z učebnice s. 31 -33, přepsat zápis do sešitu zde, podívej se na video1 zde a video2 zde.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Kdo ještě nevyplnil test Pravěk, Slované, Staré pověsti české, Velká Morava, Přemyslovská knížata, tak test vyplňte zde

 

PLÁN VÝUKY od středy 8. 4. do úterý 14. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Podstatná jména rodu ženského - opakování
učeb. str. 69/1,2,3,4 - ústně
PS - str. 13/1,2,3,4, str. 14/6,7,8,9
Procvičování:
učeb. str. 70/5,6
skloňování - tvary slov: online cvičení zde
doplňování i/í, y/ý do vět: online cvičení zde
Čtení:
Čítanka str. 113 - Velikonoce
str. 118-120 - Naše pštrosí Velikonoce

- Domácí úkoly: 

- Ověření učiva:
učeb. str. 70/7

PS - str. 13/5
(prosím o zaslání zpět - více v mailu)

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Procvičování slovní zásoby na okruhy WEATHER, DAYS OF THE WEEK, MONTHS na online cvičení1, cvičení2, cvičení3, cvičení4

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Vyplň testík zde

 

MATEMATIKA

- Učivo
Opakování
učeb. str. 104/30,32 - ústně
Procvičování:
učeb. str. 104/34,35,37,38

- Domácí úkoly:
str. 104/36 - pouze první dva příklady (první sloupeček)

- Ověření učiva:
stále platí kvíz z minulého týdne

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Ověření učiva - vypracovat kvíz zde

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Konec Přemyslovců v Čechách, přečti si z učebnice s. 30, přepiš zápis do sešitu zde, opakuj na etaktik pracovní sešit s. 15-16, podívej se na video1 a video2

- Domácí úkoly:
Zkus si do sešitu překreslit pražský groš ze s. 30 v učebnici.

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 1. 4. do úterý 7. 4. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

- Učivo:
Skloňování podstatných jmen - vzor píseň:
učeb. str. 67/1(a-c),2 - ústně
PS - str. 11
Skloňování podstatných jmen - vzor kost:
učeb. str. 68/1,3 - ústně
PS - str. 12 - celá
Procvičování:
vzor píseň - zde
vzor kost - zde
Čtení:
Lovci mamutů - Ohnivý kámen
Čítanka - str. 120 - 121 Pro zasmání, str. 121 - 122 - Aprílový výlet

- Domácí úkoly: 
uč. str. 67/3, 68/2

- Ověření učiva:
test Ohnivý kámen - zde
 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Učebnice - str. 30 cv. 1 (přečíst a přeložit), cv. 2 (pozorně si projít tabulku a zapsat si do slovníčku)
PS - str. 30 celá
PS - str. 31 cv. 4 (missing words: you, playing, sport, don´t, is, is, your, likes, hobby, like, games)

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo
Opakování
učeb. str. 101/1, 2, 4, 5, 11
str. 102/13, 14, 15
str. 103/23, 26, 28
Procvičování:
učeb. str. 101/6, 7, 8
str. 102/18
str. 103/22, 25, 29

- Domácí úkoly:
str. 101/3, 102/12

- Ověření učiva:
dobrovolný test (na jedničku) - prosím o zaslání zpět - zde

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Opakování učiva - test "Co už víme" - učebnice 2. díl, str. 46 (všechny otázky)
Další týden dostanou žáci test z této látky.

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
 První čeští králové, přečti si z učebnice s. 28 - 29, přepiš zápis do sešitu zde, procvičuj pomocí etaktik s. 14 - 15

- Domácí úkoly:

- Ověření učiva:
Test - Pravěk, Slované, Staré pověsti české, Velká Morava, Přemyslovská knížata, vyplň během tohoto týdne odkaz zde

 

PLÁN VÝUKY od středy 25. 3. do úterý 31. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

Učivo:
Skloňování podstatných jmen rodu ženského - vzor žena
uč. str. 64/1(a-e),3 - ústně
PS - str. 10/1-5
Skloňování podstatných jmen rodu ženského - vzor růže
uč. str. 65/1(a-d), 2, 3 - ústně
PS - str. 11/1,2,3 (vzor růže)
Domácí úkoly: uč. str. 64/2, 66/7a
Dobrovolný DÚ: uč. str. 65/3 - písemně
Procvičování: uč. str. 66/4,5
online cvičení (vzor žena) zde
online cvičení (vzor růže) zde
Čtení: Čítanka - str. 107 - 109 Hádanky - úkol 1, Vrbová víla - přečíst, úkoly 1,2
Lovci mamutů - Boj s medvědem
Ověření učiva:
Ověření četby Lumíci zde
Ověření četby Boj s medvědem zde

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Učivo:
Učebnice str. 30 - vypsat a naučit slovíčka

- Domácí úkoly:
Vypracovat testík zde
Procvičovat slovní zásobu zde

- Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

- Učivo
Jednotky objemu
uč. str. 97/1- přečíst, 97/3,5,6,7 - ústně (výpočty děti provádějí písemně - na papír)
Jednotky času
uč. str. 98/1 - přečíst, 98/3,4,5,6,7 - ústně (pomocné výpočty opět na papír)

- Domácí úkoly:
str. 97/2, 98/2

- Procvičování učiva:
uč. str. 97/8-11, str. 98/9
online cvičení na převody jednotek délky zde
online cvičení na převody jednotek hmotnosti1 zde
online cvičení na převody jednotek hmotnosti2 zde
online cvičení na převody jednotek objemu zde
online cvičení na převody jednotek času zde

 

PŘÍRODOVĚDA

- Učivo:
Délka dne a noci v průběhu roku - učebnice 2. díl, str. 42
Střídání ročních dob - učebnice 2. díl, str. 42 - 43
přečíst v učebnici, napsat zápisy zde (nebo vytisknout a nalepit) 
podívat se na video zde

- Domácí úkoly:
učebnice 2. díl, str. 46 - Co už víme - test: otázky 1,2,3,4,5 - ústně

- Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

- Učivo:
Život v Čechách před tisíci lety, přečti si učebnici s. 25-27, na procvičení použij pracovní sešit etaktik s. 11 -12 (odkaz bude zaslán tvým rodičům do emailu)

- Domácí úkoly:
Do sešitu si nakresli hrad z učebnice s. 25 i s popisky 

- Ověření učiva:

 

PLÁN VÝUKY od středy 18. 3. do úterý 24. 3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

 • Učivo:
  Skloňování podstatných jmen rodu ženského, učeb.: str. 62/1,2,3,4 - ústně, 63/6, 8(+a,b) - ústně
  PS - str. 9 - celá
  Čtení: Čítanka - str. 97-99 -  O pánech a kmánech,
  Lovci mamutů - kapitola Lumíci
   
 • Domácí úkoly:
  učeb. str. 63/7a) - do sešitu
   
 • Ověření učiva: vzory rodu ženského - online cvičení (zde)

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Učivo:
  UČ - dočíst a přeložit si komix na stranách 28-29
  PS - vypracovat REVISION 2 na stranách 28-29 cv. 1, 3, 4, (cv. 2 s jedním pracovním sešitem hrát nelze, ale alespoň pojmenovat všechny potraviny na obrázcích - ústně)
   
 • Domácí úkoly:
   
 • Ověření učiva:

 

MATEMATIKA

 • Učivo:
  průběžně procvičovat písemné násobení a dělení
  Jednotky délky - str. 94/1,5 - přečíst, 94/3,4 - ústně, 94/2 - na papír
  Jednotky hmotnosti - str. 95/1 - přečíst, 95/2,5 - ústně                                                         
   
 • Domácí úkoly:
  94/6,95/6, 95/4 - do sešitu
   
 • Ověření učiva:
  jednotky - online cvičení (zde)

 

PŘÍRODOVĚDA

 
 • Učivo:
  Nerosty a horniny: učebnice II. díl - str. 37 - 38
  Sluneční soustava, střídání dne a noci: učebnice II. díl - str. 41
  - výše uvedené látky přečíst v učebnici, napsat zápis do sešitu (zde) - zápis lze vytisknout a nalepit do sešitu
  podívat se na krátké video (zde)
   
 • Domácí úkoly:
   
 • Ověření učiva:

 

VLASTIVĚDA

 
 • Učivo:
  Přečti si učebnici s. 23 - 24, zápis do sešitu nalezneš zde
   
 • Domácí úkoly:
  Nakresli do sešitu, jak si představuješ setkání Oldřicha s Boženou a únos Jitky Břetislavem, můžeš zpracovat i jako komiks,  pro inspiraci se podívej na video (video1) (video2)
   
 • Ověření učiva:

 

 • Učivo:
   
 • Domácí úkoly:
   
 • Ověření učiva: